Ağ ve Sunucular Şube Müdürlüğü-Davutpaşa

 

 Adı Soyadı  Kadro Unvanı  Görevi  E-Posta  Telefon

 Adem Altınışık

 Tekniker

 Şube Müdürü  aaltinyildiz.edu.tr  4097

 Sevim Çolak

 Tekniker

 Teknik Personel  sbolatyildiz.edu.tr  4097